MALTA GAMING AUTHORITY (MGA)

Malta Gaming Authority (MGA)

PG SOFTTM ได้รับใบอนุญาตและควบคุมกฎระเบียบจากอำนาจศาลจาก ( MALTA GAMING AUTHORITY : MGA ) ที่เป็นหน่วยงานเดียวที่คอยกำกับดูแล ด้านการกำกับดูแลกิจกรรมของการเล่นเกมทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่า การทำงานของเกมทั้งหมด มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เข้มงวดของยุโรป

ข้อมูลบริษัท

อุตสาหากรรมเกมได้พัฒนาโครงสร้างของคาสิโนอิฐและคาสิโนปูน เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Igaming ที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบโต้ของผู้เล่น และทำให้เกม สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลาทั่วโลก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่ความท้าทาย ในการกำหนดพารามิเตอร์ด้านกฎหมายในเชิงความคิด หน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ได้ตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญ ของการมีกรอบงานด้านกฎหมายและโครงสร้างขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรวมเป็นหนึ่งภายในองค์กร เพื่อเตียมความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ

จุดมุ่งหมายของเรา:

 • ปกป้องผู้เยาว์และบุคคลที่อ่อนแอ
 • ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้เล่น
 • ส่งเสริมการเล่นเกม อย่างมีความรับผิดชอบ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • รับรองความสมบูรณ์ของเกม และอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นเกม
 • สามารถเล่นเกมได้โดยปราศจากกิจกรรมทางอาญา

วิสัยทัศน์ของเรา:

 • รักษาตำแหน่งของ MGA ให้เป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาล ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในเขตอุตสาหากรรม
 • ยกระดับมาตรฐานของเกมทั้งหมด เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความยุติธรรมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • ตรวจสอบเกมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าในการเล่นเกม จะปราศจากอาชญากรรมและกลโกงใดๆ โดยเพิ่มความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ
 • ปรับกรอบการกำกับดูแลของ MGA ให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ของเรา:

 • รวบรวมหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเล่นเกม
 • ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจที่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเต็มที่
 • สนับสนุนอุตสาหากรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ให้ข้อมูลที่สามารถเชื่อถือและเข้าถึงได้

กิจกรรมของเราประกอบด้วย:

 • ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองต่างๆ และแง่คิดของการเล่นเกม
 • การให้ใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม
 • การตรวจสอบการเล่นเกมที่ได้รับการอนุญาต
 • การเก็บภาษีของการเล่นเกม ในนามของรัฐบาล
 • สนับสนุนเหตุผลที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมของการเล่นเกม
 • สร้างความมั่นใจ ว่าแต่ละภาคส่วน มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

เพื่อควบคุมภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกม ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด และขอบเขตอำนาจ โดยทำให้แน่ในว่ากินกรรมการเล่นเกมทั้งหมด ได้รับความยุติธรรมและโปร่งใสต่อผู้บริโภค ป้องการก่ออาชญากรรม การทุจริต และฟอกเงิน โดยมีผลโดยตรงต่อผู้เยาว์ ผู้อ่อนแอ