BMM TESTLABS

BMM TESTLABS

BMM TESTLABS เป็นห้องปฎิบัติการ การทดสอบเกมอิสระ ที่ได้รับใบรับรองและการรับรองมาตรฐานจาก ISO 17025 IT และ 17020 Inspection Bodies ได้รับการยอมรับในเขตอำนาจศาลมากกว่า 400 แห่ง และมีเขตสำนักงาน 14 แห่ง ในทั้งหมด 13 ประเทศทั่วโลก

ภาพรวม

BMM TESTLABS เป็นห้องปฏิบัติการ ทดสอบเกมส่วนตัว ที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุด และมีประสบการณ์การทำงานมากที่สุดในโลก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ซึ่งทาง BMM TESTLABS ให้บริการอย่างเต็มที่สุดความสามารถ เกี่ยวกับหารควบคุม BMM ที่มีสำนักงานมากถึง 14 แห่งใน 13 ประเทศ ที่ให้บริการ การทดสอบเกม ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบ ลแะเปิดให้บริการ ภาคสนามแก่ลูกค้า ทั่วทุกมุมโลก

BMM TESTLABS ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเขี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมภายในการปฏิบัติตามข้อกำหรดของเกมทั้งหมด รวมถึงเปิดให้การฝึกอบรมและการศึกษาที่กำหนดเอง สำหรับการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของเกม ที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติ และหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ในเขตอุตสาหากรรมเกม ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกของ BMM TESTLABS และความมุ่งมั่นใจการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นรากฐานของการเป็นพันธมิตร กับลูกค้าที่กำลังเติบโต ทั่วโลก

การเปิดสำนักงานในลาสเวกัสในปี 2000 ยังคงเติบโตอย่าต่อเนื่อง BMM TESTLABS ได้รับใบรับรองและใบอนุญาต และได้เป็นที่ยอมรับในเขตอำนาจศาลกว่า 400 แห่งทั่วโลก BMM TESTLABS ทุ่มเทให้กับการรักษาความสมบูรณ์ของการเล่นเกม โดยการจัดหาผู้ผลิต ผู้ควบคุม และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด ของข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทคนิคในด้านอุตสาหากรรม

คุณสมบัติ

BMM TESTLABS ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน ISO 17025 IT และ 17020 Inspection Bodies และทดสอบอุปกรณ์ในการเล่นเกม และระบบการเล่นเกมต่างๆในตลาด ที่มีการควบคุมทั่วโลก

ภายในตลาดเกมที่มีการควบคุม ผู้ผลิตเกมและอุปกรณ์เกมไม่สามารถขายได้ และผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ไม่สามารถปรับใช้อุปกรณ์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติที่จากหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลของรัฐบาล ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ว่าอุปกรณ์นั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค และมาตรฐานของเขตอำนาจศาล หน่วยงานที่กำกับดูแลส่วนใหญ่ อาศัยคำแนะนำของศูนย์ทดสอบที่ได้รับการรับรองที่เป็นอิสระ ได้รับการยอมรับ หรือได้รับอนุญาต (ATF) เพื่อรับรองว่า อุปกรรณ์การเล่นเกมนั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบตามมาตรฐานการกำกับดูแล

การฝึกอบรมและการพัฒนา

BMM TESTLABS มีโปรแกรมสำหรับการฝึกอบรมและการศึกษา ตามคำสั่ง ณ สถานที่ตั้งของคุณ หรือแม้แต่ระยะไกล รายการหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นของเรา คลอบคลุมห้อข้อสำหรับทั้งบทบาท ผู้บริหาร และ ผู้ปฎิบัติการ โดย BMM ได้สร้างรูปแบบสำหรับการฝึกอบรมมากกว่า 30 รายการ เพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละคนประสบความสำเร็จในตลาด

การพัฒนามาตรฐาน

BMM TESTLABS ได้ร่างรูปแบบและการพัฒนา มาตรฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ หรือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคที่อยู่ในเกมมานานกว่า 30 ปี เรามีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญทุกอย่างในอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ได้แสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคำแนะนำของ BMM อย่างสม่ำเสมอในการร่างมาตรฐานและข้อกำหนด ที่มีส่วนจำเป็นมรการควบคุมตลาดของเกม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

>>> ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเยี่ยมชม ระเบียบข้อบังคับ

การเข้าถึงฐานข้อมูล การอนุมัติ ONLINE

การเข้าถึงฐานข้อมูลการอนุมัติในรูปแบบออนไลน์ BMM : BOAT เป็น Application แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ใน BOAT สำหรับเขตอำนาจศาลของคณะธรรมธิการ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและปัจจุบันที่สุด สำหรัลทุกรัฐบาล ในกระบวนของการส่งสินค้า (อนุมัติ เพิกถอน หรือล้าสมัย)

สนับสนุนลูกค้า

BMM TESTLABS ให้การสนับสนุนหน่วยงานและกำกับการดูแล และเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์ / 365 วันต่อปี

สำหรับข้อมูลและช่องทางในการ ติดต่อ สำนักงาน BMM TESTLABS ในเขตพื้นที่ของคุณ